Diensten

De Velden richt zich op ondernemers in het MKB.  Dat begint bij de begeleiding van de start van de onderneming. De inrichting en het voeren van de administratie, die u moet informeren over de financiële voortgang van uw onderneming. Maar uit uw administratie volgt ook de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening en de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook het voeren van de salarisadministratie hoort bij onze dienstverlening.

Hierbij werken wij zoveel mogelijk geautomatiseerd.  LINK PORTAL

Ook met incidentele vragen en problemen kunnen wij u ondersteunen.

Belangrijk hierbij is dat u, binnen de grenzen van de wet, zo min mogelijk belasting betaalt. Maar ook dat u tijdig weet met welke belastingaanslagen u rekening moet houden.

Een paar willekeurige voorbeelden van onze diensten:

– mag ik btw op deze faktuur aftrekken
– welk btw percentage moet ik op mijn faktuur zetten
– krijg ik investeringsaftrek op deze aanschaf
– hoe moet ik liquiditeitsproblemen voorkomen
– wat betekent een tweede vestiging voor mij
– hoeveel kost mij dit nieuwe personeelslid