Salarisadministratie

Uw salarisadministratie geheel digitaal: opgaaf gegevens, uitvoer, documentatie, en archivering.

U kan hier naar uw Klant Portal bij De Velden accountants. Rechtstreeks uw gegevens aanleveren en opvragen. Link

Als uw accountant en belastingadviseur vinden wij het vanzelfsprekend om uw personeel en salarisadministratie te verzorgen.

Een van onze diensten is het verwerken, dit doen wij voor u maandelijks of elke vier weken. De door u aangeleverde mutaties worden beoordeeld en verwerkt door ons. Indien er bijvoorbeeld salarisverhogingen zijn als gevolg van CAO-bepalingen, zullen wij dat bij u melden. In overleg wordt de salarisverhoging toegepast.

De kosten van de salarissen van u werknemers, de bedrijfstakfondsen, de aangiften loonbelasting hoeven wij dan niet meer te beoordelen bij het samenstellen van uw jaarrekening. Deze gegevens worden immers afgeleid uit de administratie, zoals wij die in uw opdracht hebben gevoerd. Dat is wel zo efficiënt.

Eventuele looncontroles van de belastingdienst kunnen bij ons plaatsvinden. De vragen over belaste en onbelaste vergoedingen, subsidies loonheffing (loonkostenvoordeel) worden door ons beantwoord.

Onze salarisverwerking is voor u digitaal op te vragen, zowel de recente als de gegevens van eerdere jaren (ingangsdatum 2010). Op uw verzoek is dit uit te breiden naar een volledig personeelsinformatiesysteem, dus bijvoorbeeld inclusief beoordelingsverslagen. Standaard omvat de digitaal opvraagbare informatie bijvoorbeeld de loonstroken, de jaaropgaven, de journaalposten.