Nadelen CashWeb


Uw internetverbinding moet betrouwbaar zijn. Als u om één of andere technische storing geen internetverbinding tot stand kunt brengen, dan kunt u uw administratie niet benaderen.

Het opbouwen van een overzicht is minder snel, omdat de gegevens vanaf de server van Cash moeten worden gehaald. Dat is met de huidige stand van de techniek langzamer dan het ophalen van de gegevens van de vaste schijf uit uw eigen PC. Het automatisch koppelen en verder verwerken van bankafschriften e.d. gaat ongeveer even snel.

Klik hier voor nadere informatie

Sitebouw en MetaCMS door WebTeam ISP