Het veld van de Register Belastingadviseur (RB)

  • Lid van Register Belastingadviseurs
  • Opleiding op universitair niveau
  • Permanente educatie
  • Deskundig op het terrein van alle belastingen
  • Onafhankelijk
  • Verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid
  • Geheimhoudingsplicht
  • Tuchtrecht via de beroepsvereniging

Klik hier voor informatie over de AA-Accountant

Sitebouw en MetaCMS door WebTeam ISP