Particulier

Particulier

Ook als particulier kunnen wij u bijstaan. Onder meer bij de jaarlijkse aangifte van uw inkomstenbelasting, maar ook bij zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag.

Inkomstenbelasting


Twijfelt u ook vaak of u alle gegevens wel op de juiste wijze heeft ingevuld en al uw fiscale voordelen ten volle benut? Laat uw belastingaangifte dan invullen door de fiscalisten van De Velden & Partners. Na het opstellen van de aangifte ontvangt u van ons een fiscaal rapport. Als u akkoord bent met de aangifte, dan zorgen wij ook voor de electronische verzending naar de Belastingdienst.

Ook helpen wij bij het aanvragen van uitstel, verzoeken om voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven, bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanslagen en bij het controleren van aanslagen.

Toeslagen


Heeft u recht op zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? De specialisten van De Velden & Partners zoeken dit graag voor u uit en zorgen voor de aanvraag en/of eventuele wijziging van de toeslag.

Hierdoor heeft u tijd voor andere leuke dingen, zonder dat u wellicht financiële voordelen laat liggen.

Erfbelasting


Bij het verkrijgen van een erfenis moet u in principe aangifte doen van die verkrijging. Ongeveer 4 maanden na het overlijden van de erflater stuurt de Belastingdienst een aangiftebiljet Erfbelasting aan één van de erfgenamen. Dit gebeurt wanneer vermoedelijk erfbelasting verschuldigd is.

Ook als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, dient er aangifte te worden gedaan als er over de verkrijging vermoedelijk toch erfbelasting verschuldigd is. Wij kunnen u hierbij assisteren.

Uw administratie, onze zorg!


Neem vrijblijvend contact op